Sunday, January 21, 2007

Câu lạc bộ những người bạn của CSE

Trong một cuộc nói chuyện của Tôi với Anh Nguyễn Việt Bắc, anh Bắc bảo Tôi đại loại như thế này "đi đâu cũng gặp người trước từng làm CSE, mấy hôm trước gặp mấy cậu làm FPT, hỏi câu trước, câu sau hóa ra trước làm CSE". Tôi nảy ra ý định tạo 1 trang web liệt kê danh sách các nhân viên/cộng tác viên từng hoặc đang làm việc, thực tập tại CSE, với mục đích ghi nhận sự phát triển và thành đạt của họ trong xã hội, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc, cuộc sống cũng như các cơ hội hợp tác. Hy vọng ý tưởng này sẽ được hưởng ứng, nếu không thì ai đó cũng nên tạo 1 trang web về những người ghét của CSE chăng ? Đây là blog đầu tiên tôi thử viết bằng tiếng Việt. Nó cũng không khó như Tôi tưởng, chỉ cần Windows OS, Unikey và Firefox. Khi không có điều kiện kết nối Windows trực tiếp vào Internet, bạn Tôi Anh Khôi, nghĩ ra cách, trước tiên viết tiếng việt trên Windows bằng UltraEdit, lưu dưới dạng UTF8, upload file vừa viết lên Unix, trên Unix mở file nói trên bằng firefox, copy nội dung, paste vào blog window khi post. Mới nhìn có vẻ rối rắm nhưng khi làm cũng khá đơn giản.

No comments: