Thursday, February 15, 2007

Chúc mừng năm mới Đinh Hợi

Bức tranh Hoa Đào (Peach Blossom) này là của họa sĩ đương đại Trung Quốc DU YINGQIANG.

No comments: